Thông báo tuyển dụng

                                                                Nơi làm việc: Đà Lạt

                                  Vị trí: nhân viên truyền thông, hỗ trợ kinh doanh

1. Nhà tuyển dụng:
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO DKM
Mã … Đọc tiếp